16 Ocak 2011 Pazar

kaplan başak

"Meta fetişizmi nedeniyle,gerçek insani ilişkiler şeyler arasındaki gizemli ilişkiler gibi görünür ve bunun da çeşitli ideolojik sonuçları olur. Öncelikle, toplumun gerçek işleyiş tarzları gizlenir;emeğin toplumsal karakteri gözardı edilir; toplum, bu meta mantığı ile parçalanır, toplumu artık bir bütün olarak düşünmek kolay olmaktan çıkar ve böylece kapitalist düzen bir bütün olarak görünmeye son vererek, kendini siyasi eleştirilerle daha az yıpratabilir bir şey kılar. Bir diğer ideolojik sonuç, cansız yaratıklar tarafından tahakküm altına alınması toplumsal yaşama bir doğallık ve kaçınılmazlık havası verir;toplum, insanlarca inşa edilen bir şey olarak algılanmaz ve dolayısıyla insanlarca değiştirilemez bir şey olur.",
tv haberlerinde ideoloji
çiler dursun s:24


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder